24-timmarssegling

Har ditt företag eller arbetsgrupp behov att töja gränser och testa uthållighet så är 24-timmars seglingen en aktivitet för ert team!

Aktiviteten kräver förberedelse och planering innan. Tillsammans med vår ansvarige träffar ni vår skeppare för resursinventering och planering av seglingen, såväl rutt, upplägg som matplanering. Som en del i aktiviteten inhandlar ni all mat som skall bunkras ombord inför ert aktivitet.
När dagen är kommen för att kasta loss skall ni som team segla båten, lämplig rutt. Kanske är inte alltid lämplig rutt samma som planlagd…
Besättningen får arbeta i skift under dygnet, och på bästa sätt utnyttja resurserna ombord. Här gäller det att hålla huvudet klart, även om du blir väckt mitt i natten för vaktskifte. En för många ganska tuff psykiskt situation, men som skapar stark vi-känsla och samhörighet när målet väl är uppnått. Såväl individuella som gemensamma. Vilka är just Era mål?

Kontakta oss för mer information om denna seglingsaktivitet!