Seglingsutmaning

Har ditt företag eller arbetsgrupp behov att töja gränser och testa uthållighet så är seglingsutmaningen en aktivitet för ert team!

Aktiviteten kräver förberedelse och planering innan. Tillsammans träffar ni vår ansvarige skeppare för planering av seglingen, såväl rutt, upplägg som mat. Som en hållning. Som del i aktiviteten inhandlar/förbereder ni själva all mat som skall bunkras ombord inför ert aktivitet. När dagen är kommen för att kasta loss skall ni som team segla båten, lämplig rutt i Stockholms vackra skärgård, från A till B mellan ett antal del-koordinat. Kanske blir inte alltid lämplig rutt samma som planlagd…
Besättningen får arbeta i skift under hela seglingen och på bästa sätt utnyttja resurserna ombord. Här gäller det att hålla huvudet klart, även när timmen blir sen och du skall ställa upp till nattpass. En för många ganska tuff psykiskt situation, men som skapar stark vi-känsla och samhörighet när målet väl är uppnått. Såväl individuella som gemensamma.

Vilka är just Era mål?

Kontakta oss för mer information om denna seglingsaktivitet!