Skärgårdssegling

Skärgårdsseglingen ger er en fantastisk möjlighet, att som grupp ta del av och njuta av vår vackra skärgård. Ett perfekt sätt att umgås och knyta kontakt med arbetsgruppen i en annan miljö än vardagen erbjuder.
Alla vet vi värdet av en paus och inte minst frisk luft under en intensiv arbetsdag. Ta en bensträckare under konferensen och lägg in en gruppstärkande segling för att svetsa ihop teamet! Eller avsluta konferensen/arbetsdagen med en segling där ni får tillfälle att knyta ihop säcken.

Waxholm, Grinda, Finnhamn, Sandhamn, Utö

Mönstra på i en hamn eller vid anläggningen där ni befinner och låt vinden fylla seglen. Tillsammans med våra erfarna skeppare kryssar ni fram bland öar och skär, anpassat efter era tider och förutsättningar.
Vi har våra smultronställen och ger er gärna förslag på en passande rutt utifrån era önskemål. Kanske vill ni äta en god lunch på en skärgårdskrog, ankra upp i en vik, eller äta en nygrillad middag på klipporna i solnedgång i det yttre havsbandet. Bastubad eller en helkväll på skärgårdskrog. Ni ger oss förutsättningarna och vi ger er en upplevelse utöver det vanliga!

Outdoor möte ombord

Våra rymliga och bekväma båtar är även väl ägnade som mötesplats i en alternativ miljö. I rådande  tider är behovet av frisk luft och distans större än någonsin. Möten och konferenser är svårmotiverade. Men i tider som dessa där många jobbar hemifrån kan behovet att träffa arbetsgruppen/kollegorna vara nog så viktigt! Då erbjuder vi en annorlunda mötesplats på däck, i frisk luft! På med kläder och kom ut i den friska skärgården! Kombinera en seglats med adhoc-möte ombord!

Enligt Folkhälsomyndigheten skall fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk! Under våra seglingsaktiviteter är vi alltid utomhus, under hela aktiviteten oavsett väder. Informationsgenomgång och eventuell fika/måltid genomförs alltid utomhus i sittbrunn och på däck. Dock bär ni som grupp ansvaret att säkerställa att alla som deltar i er gruppaktivitet är friska och inte har eller haft symptom de senaste dagarna enligt allmänna rekommendationer!

Läs mer om våra anpassningar under rådande virus-epidemi.