Teamsegling

Seglingen ger er chansen att få arbeta i grupp på ett helt nytt sätt, fjärran vardagen. Att segla tillsammans är bokstavligen att ”sitta i samma båt” och styra mot ett gemensamt mål! Det är ett utmärkt sätt träna samarbete och kommunikation. Dessutom skapar seglingen ny energi i gruppen och bidrar till intressanta diskussioner och samtalsämnen. Samtidigt som alla får en minnesvärd upplevelse tillsammans!

Samarbete och kommunikation – vägen till gemensamt mål

Vi rekommenderar att på förhand sätta samman grupper som främjar nya bekantskaps- eller samarbetsformer.
Utifrån just Er grupps syfte och förutsättningar lägger vi upp till en anpassad teamsegling som erbjuder olika möjligheter till samarbete och kommunikation ombord med bl.a. navigering och kursval. Deltagarna ombord ges möjlighet till resursinventering och allokering internt i grupperna/besättningarna, för att på bästa sätt utnyttja resurserna ombord.
Förslagsvis tar vi med för- eller eftermiddagsfika eller lunchen som kan intas på svaj eller vid klippa, i kombination med eventuellt gruppsamtal/möte ”adhoc”-konferns ombord.

Efter önskat antal timmar förtöjer vi för avmönstring för vidare program.