GDPR

torsdag, 24 maj, 2018

Det har  knappast undgått någon att per den 25 maj ersätts den gamla personuppgiftslagen, PUL, av nya GDPR-förordningen. Vi har naturligtvis prioriterat detta och gått igenom våra rutiner för hantering av personuppgifter.

Information om Out Seglingsevenemang ABs behandling av personuppgifter i egenskap av kund (20180524)

1.      Personuppgiftsansvarig

Out Seglingsevenemang AB (556607-8134)

Rindö Hamn

185 41 Vaxholm

Tel: 08-6180080

  1. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsrättsliga förpliktelser som din leverantör av grupp- och företagsevenemang i form av seglingsaktiviteter och konferenser. Exempelvis för ändamål såsom att kunna hantera dig som kund, leverera våra aktiviteter och evenemang, för att kunna informera om och marknadsföra våra tjänster, upprätthålla kundrelation, samt även innefattande redovisning och betalning av skatter och avgifter.

I och med detta är det ett krav att vi kan behandla dina personuppgifter på ett korrekt och uppdaterat sätt. Därför är det viktigt att du fortlöpande uppdaterar oss om dina personuppgifter skulle komma att ändras. För det fall du inte skulle medverka till att lämna oss dina personuppgifter för ovanstående ändamål kan detta medföra att våra tjänster ej går att genomföras.

  1. Vem som får ta del av dina personuppgifter

Förutom vi som personuppgiftsansvarig delar vi med oss av dina personuppgifter till vår redovisningsbyrå och revisor, samt om nödvändigt för att kunna fullgöra vår tjänst, dvs. det ni beställt av oss, till eventuell konferensanläggning, restaurang, transportföretag, aktivitetsföretag eller annan samarbetspart som eventuellt är inblandad i evenemanget. I de fall där vi delar information om dig med våra underleverantörer/samarbetspartners har vi sett till att dessa företag följer våra krav för personuppgiftshantering som enligt förordningen krävs. Varken vi eller underleverantörerna har rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår här.

  1. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar/spar dina uppgifter så länge som uppdraget/evenemanget kräver samt en period efter för marknads-, relations- och redovisningsskäl, omfattande 7 år, i enighet med gällande redovisningsregler. Uppgifter som inte längre behövs för att uppnå ändamålet raderas så fort som möjligt.

  1. Överföring till land utanför EU och EES

I våra molntjänster kan servrar ibland finnas utanför EU och EES. Vi samarbetar dock enbart med leverantörer som tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder, exempelvis EU:s standardavtalsregler eller privacy shield, så som tex. Dropbox.

  1. Dina rättigheter gentemot oss / Rätten till begäran om tillgång, rättelse, radering, invändning och portabilitet

Du har rätt att begära tillgång till den information som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse av information som är felaktig samt begära att personuppgifter ska raderas, delvis eller komplett. Du kan vidare invända mot vidare behandling. Dessutom har du rätt att begära att personuppgifterna ska porteras till tredje part. Tycker du vi agerar felaktigt kan du vända dig till Datainspektionen för lämna klagomål.

För ytterligare information och begäran om information om vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att maila till out@out.se eller skriv till oss via traditionell post.

Obs! var då tydlig med att ange vilken företag/organisation du representerar/representerat vid kontakt med oss!