Behöver ni blåsa lite frisk liv i gruppen under arbetsdagen, göra en rolig aktivitet tillsammans med kollegorna eller kunderna eller behöver ni kanske en gruppstärkande aktivitet?

Vi möter er på den anläggning ni har valt för er konferens för att spendera ett par timmar tillsammans utomhus.

Efter en kort genomgång av dagen och dess syfte delat vi in er in mindre grupper. Grupperna får därefter en rad olika uppgifter att lösa på ett antal praktiska stationer längs en bana. Uppgifterna kan omfatta allt från enklare fysiska utmaningar där kommunikation och samarbete är av stor vikt till utmaningar så som klättring, repellering eller paddling.

Vi har ett antal olika övningar som vi använder. Utifrån era förutsättningar och behov skräddarsyr vi ett program som passar er. Efter varje övning finns tid till reflektion.

Det är inte övningarna i sig som är viktiga utan hur gruppen löser de problem de ställs inför. Tillsammans med våra kompetenta instruktörer är målet att varje övning skall vara en utmaning för såväl individen som gruppen men kanske främst av allt en källa till glädje och inspiration.