After Work-segling

Vi har tagit begreppet After Work lite längre än vad de flesta associerar med ”AW”.

Efter en heldag på jobbet, mitt i veckan eller på fredagen, kliver ni tillsammans med kollegorna eller kunderna ombord på våra vackra båtar. Mitt i Stockholm City, eller där ni avslutat er arbetsdag. Oavsett blir kontrasten stor och fokus förflyttas.

Hissa segel tillsammans efter arbetsdagen!

Tillsammans tar ni rodret och halar ut segel, samtidigt som tillfälle ges att umgås på ett annat sätt än de traditionella yrkesrollerna. Ett utmärkt sätt att avrunda arbetsdagen på! Tillsammans!
Efter en timme eller två kliver ni återigen iland, fyllda av frisk luft, gemensam upplevelse och nya samtalsämnen för att trampa in på någon av de närbelägna krogarna för en ”after sail öl/vin”. Önskar ni mer avskild miljö, eller har behov för vidare möte, är ni välkomna att stanna för AW ombord!