I tuffa tider behöver banden stärkas och seglen trimmas

När tidningarnas rubriker går i nattsvart är det viktigare än någonsin att ha en positiv anda och framtidstro. Samarbetet på arbetsplatsen blir viktigare. Frågor som ”hur positionerar vi oss för att klara oss genom krisen med flaggan i topp och ha ett bra startnummer när vinden vänder?” söker svar. Det finns naturligtvis många svar men vi på Out är övertygade om att en viktig del är att ta till vara de resurser som redan finns i företaget. Personalen, förmågan till samarbete och kommunikation.

Segling – en av de mest gruppstärkande aktiviteterna

På alla våra seglingar får alla deltagare aktivt delta i seglingen; besättningen får själva lägga kursen, göra vägval och sköta allt ombord. Det stärker förmågan att jobba som ett team och ger en upplevelse att minnas och dela när det blåser hårt på arbetsplatsen.

”I samma båt” – grupputveckling & ledarskapsträning

Seglingen är en utmärkt aktivitet där teori och praktik integreras på ett bra sätt. Segling är team byggande i praktiken. Vi måste sätta upp ett gemensamma mål, samarbeta och dra i samma riktning, hela tiden, för att uppnå påverkan, resultat och effektivt ledarskap. Samtidigt ställs krav på social kompetens för att umgås på de relativt trånga utrymmen som en båt erbjuder.

I arbetslivet är inte ”båten” synlig och konsekvenserna av bristande teamkänsla kan inte alltid avläsas omgående. Men på sikt i dålig ekonomi, sämre försäljning, bristande kvalitet eller låg motivation blir erfarenheter från ”båten” viktiga. Ombord på våra båtar kan vi tillsammans med utvecklings-/ledarskapskonsult erbjuda:

  • Ledarskaps- och teamträning i den pedagogiska miljö som en segelbåt innebär
  • Kurs, utbildning och coaching
  • Aktiviteter som komplement till konferens och utbildning
  • Mötesplats för effektiva ledningsgruppsmöten

Utöver våra seglingar erbjuder vi även andra aktiviteter som syftar till att uppleva och lära mer om sig själv och andra. Vill ni ta tillfället i akt och fördjupa er i individ/grupp/ ledarskapsutveckling och samarbete, kan vi erbjuda flera olika varianter i kombination med någon av våra aktiviteter.

Vi har flera inspirerande föreläsare och konsulter i vårt nätverk för att skräddarsy Er utbildning, kurs eller aktivitet.