Historia

Outs historia börjar 1992 då Roger Granat, brandman i Stockholms Brandförsvar startar en enskild firma med inriktning på klättring och seglingskurser för privatpersoner. År 1998 valde Roger att lämna sitt arbete som brandman för att ägna sig åt Out på heltid. Under åren som gått har Out vuxit successivt. 2001 ombildades företaget till ett aktiebolag, Out Seglingsevenemang AB. Idag är vi 2 heltidsanställda, Roger Granat (grundare) och Mimmi Grönkvist (anställd 2003) som tillsammans driver företaget året runt. Vi har ett antal duktiga skeppare som jobbar ute i fältet under högsäsong. Vi har haft nöjet att genomföra många lyckade arrangemang under åren. Allt ifrån mindre en-båts arrangemang till stora arrangemang med upp till 25 båtar. Vår flotta är placerad i försvarets gamla tillhåll vid Oskars Fredriksborg i Rindö hamn, så även vårt kontor.

Vi har under åren byggt upp ett mycket stort kontaktnät i Stockholms skärgård och har en gedigen kunskap om densamma. Vi ingår i flertalet nätverk som värnar om en öppen och levande skärgård året runt. Sedan 2003 bedriver vi även verksamhet på Mallorca där vi upparbetat ett fint kontaktnät som möjliggör skräddarsydda konferenser och aktiviteter även där.